FAQs

Kilka pytań i odpowiedzi, alby lepiej zrozumieć jak będziemy pracować

Konsultacja psychologiczna

Jak pracuję z pacjentem?

W pracy zawodowej zajmuję się przede wszystkim psychoterapią indywidualną krótkoterminową oraz długoterminową.

Podjęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest konsultacją psychologiczną, podczas której zapoznaję się z problemem, zbieram wywiad psychologiczny oraz proponuję właściwą formę pomocy. W niektórych przypadkach sama psychoterapia okazuje się niewystarczająca do rozwiązania zgłaszanych trudności, wówczas kieruję także do właściwego specjalisty (psychiatry, dietetyka czy adwokata).

Czasem podjęcie regularnej psychoterapii nie jest konieczne, proponuję wtedy zwykle kilka spotkań wspierających. Okres leczenia psychoterapią bywa różny, w zależności od zgłaszanych trudności i przebiegu spotkań może trwać od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa). 

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania różnego rodzaju problemów natury psychicznej i emocjonalnej, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa (dialog).

W trakcie spotkań wraz z pacjentem poszukuję nowego rozumienia problemów oraz nieświadomych przyczyn zachowań i emocji. W pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu psychodynamicznym, które integruje różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem trudności oraz możliwości pacjenta. W trakcie psychoterapii indywidualnej, w sytuacji poufności, osoba szukająca pomocy ma możliwość bezpiecznego otwarcia się przed kimś, kto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby rozmowa ta miała charakter leczący. Profesjonalny psychoterapeuta nie ocenia i nie podejmuje decyzji za pacjenta, nie mówi co jest słuszne a co nie. Za to aktywnie pacjenta słucha, zadaje pytania, interpretuje i komentuje wypowiedzi, a w razie potrzeby zachowuje milczenie by pomóc w lepszym rozumieniu samego siebie - emocji, potrzeb, powtarzanych schematów zachowań. Psychoterapeuta poznaje i pomaga pacjentowi poprzez budowanie relacji terapeutycznej opartej na stopniowo tworzonym zaufaniu.