Martyna Stochel-Morek

Psycholog, psychoterapeuta

Martyna Stochel-Morek

 

 

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (podyplomowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej).

Obecnie współpracuję z Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE w Katowicach. Prowadzę także dwa prywatne gabinety psychologiczne, w Mysłowicach oraz w Rybniku. W latach 2008 – 2017 pracowałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wcześniej zdobywałam umiejętności zawodowe w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach.

W pracy zawodowej zajmuję się psychoterapią indywidualną w podejściu psychodynamicznym, integrującym różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem specyfiki psychopatologii pacjenta oraz warunków stosowania psychoterapii. Jestem autorką i współautorką wystąpień oraz publikacji dotyczących m.in. diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń psychicznych u młodzieży. W działalności zawodowej szczególnym obiektem moich zainteresowań jest diagnostyka i psychoterapia zaburzeń nerwicowych (nerwicy), zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja), diagnostyka Zespołu Aspergera.